Valamennyi pénzforgalommal rendelkező vállalkozás esetében az ügyfél azonosításának, üzleti kapcsolat létesítése esetén az ügyfél kockázati szintbe történő besorolásának, a személyazonosság igazoló ellenőrzésének, a tényleges tulajdonos azonosításának, az üzleti kapcsolat célját és tervezett jellegét feltáró tevékenységnek, illetve az üzleti kapcsolat folyamatos figyelemmel kísérésének, ennek során az ügyfél kockázati szintje ellenőrzésének és a kockázati szint változása esetén megteendő intézkedéseknek, valamint az üzleti kapcsolatra vonatkozó adatok, okiratok naprakészen tartásának jelentős szerepe van a vállalkozás működése, működtetése során. Ez sok esetben csak a vállalkozás jól felfogott érdeke, bizonyos esetekben azonban erre törvény kötelez.

Ezek közé tartoznak:

 • a hitelintézetek (bankok, szakosított hitelintézetek, és a szövetkezeti hitelintézetek),
 • a pénzügyi szolgáltatók (a Magyar Nemzeti Bank által felügyelt pénzügyi intézményeket nevezzük gyűjtőszóval pénzügyi szolgáltatónak. A hétköznapi életben legtipikusabb ilyen szolgáltatók a bankok, a fizetési szolgáltatók, a biztosítók, a követeléskezelők, a közvetítők, a pénztárak, és a befektetési szolgáltatók),
 • a foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény,
 • az önkéntes kölcsönös biztosító pénztárak,
 • a nemzetközi postautalvány-felvételt, és -kézbesítést végző,
 • az ingatlanügylettel kapcsolatos tevékenységet végző,
 • a könyvvizsgálói tevékenységet végző,
 • a könyvviteli (könyvelői), adószakértői, okleveles adószakértői, adótanácsadói tevékenységet megbízási, illetve vállalkozási jogviszonyban végzőre (nem tartozik ide az alkalmazotti jogviszonyban foglalkoztatott szakember),
 • a játékkaszinót, kártyatermet működtető, vagy a távszerencsejátéknak nem minősülő fogadást, de ugyanígy a távszerencsejátékot, onkine kaszinójátékot szervező,
 • a nemesfémmel vagy az ezekből készült tárgyakkal kereskedő,
 • az árukeserkedő, amennyiben tevékenysége folytatása során hárommillió forintot elérő, vagy azt meghaladó összegű készpénzfizetést fogad el,
 • az ügyvéd, az ügyvédi iroda, az európai közösségi jogász, európai közösségi jogászi iroda, a kamarai jogtanácsos, és a közjegyző is,
 • a bizalmi vagyonkezelő,
 • a virtuális és törvényes fizetőeszközök, illetve virtuális fizetőeszközök közötti átváltási szolgáltatást nyújtó szolgáltató,
 • a letékezelő pénztárca-szolgáltató,
 • a kultuális javak (műalkotások, régiségek) kereskedelmével, vagy közvetítésével foglalkozó szolgáltatóra mindazon ügyletek (vagy ügyletsorozatok) vonatkozásában, amelyek értéke eléri vagy meghaladja (egyenként, vagy sorozatban együttesen) a hárommillió forintot,
 • a kultuális javak (műalkotások, régiségek) tárolásával, vagy kereskedelmével szabadkikötőkben foglalkozó közvetítőként szabadkikötőkben eljáró szolgáltatóra mindazon ügyletek (vagy ügyletsorozatok) vonatkozásában, amelyek értéke eléri vagy meghaladja (egyenként, vagy sorozatban együttesen) a hárommillió forintot,
 • és a székhelyszolgáltató.

Amint látjuk, igen nagy a merítési kör, ahol jogszabály írja elő a pénzmosás, és a terrorizmus finanszírozás elleni nemzetközi, és hazai törvényeknek való megfelelést, és az ennek megfelelő szigorú ellenőrzési rendet.

Ebben is állunk ügyfeleink teljes szolgálatára, a megfelelő ellenőrzési rendszer kialakításában, törvényi feltételeknek való teljes körű megfeleltetésében, és a jelentési, bejelentési kötelezettségek teljes ügyvitelében, ide értve a saját belső munkatársaik teljes felkészítését, oktatátát, képzését, és menedzselését is.